Var SAS-flyet ditt forsinket ?

Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket, kan du ha krav på kompensasjon på opptil 600 Euro – i tillegg til dekning av utgifter.

Enten det er ferietid, eller annen reise – fly blir ofte forsinket. De fleste godtar noe forsinkelse, men slik det i perioder har vært bl.a. i forbindelse med ferieavviklingen i 2018, blir det i overkant for mange.

Reisende med SAS og andre selskaper opplever dessverre i perioder problemer i større eller mindre grad. Klager til Forbrukerrådet på flyreiser har økt med hele 65 prosent de to siste årene! Søk enkelt om kompensasjon her !

Få opptil 600 Euro

Det er greit å vite at man har gode rettigheter som flypassasjer. En rekke situasjoner gir etter EUs regler rett til kompensasjon fra flyselskapet på mellom 250 og 600 Euro per person. Dette kommer i tillegg til selskapets plikt til å sørge for måltider, hotellovernatting eller refusjon av billetten.

Hovedregelen er at du har krav på EUs standardkompensasjon dersom en forsinkelse eller kansellering er selskapets skyld.

Kanselleringer eller forsinkelse til endelig bestemmelsessted på over tre timer vil som regel gi rett til kompensasjon. Hvor mye du får avgjøres av reiselengde og hvor stor forsinkelsen er.

Rettighetene er styrket

EU-domstolen har fastslått at en teknisk svikt ikke vil være en ekstraordinær omstendighet som fritar flyselskapene for ansvar. Også andre dommer fra dem har styrket passasjerers rettigheter.

Den viktigste er dommen som sier at en forsinkelse på over tre timer tilsvarer en kansellering som gir deg rettigheter til standardkompensasjon.

I en del tilfeller vil du derimot ikke ha krav på kompensasjon. Forsinkelser eller kanselleringer som skyldes lovlig streik, dårlig vær, eller andre forhold utenfor flyselskapets kontroll fritar selskapet for ansvar.

Send klage for din forsinkelse med SAS til oss

Følg denne linken for å sende inn din sak . SAS er blant de absolutt raskeste til å behandle og utbetale søknader.

  • 250 euro for flyvninger inntil 1500 kilometer
  • 400 euro for flyvninger på over 1500 kilometer innenfor EØS, og for alle øvrige flyvninger mellom 1500 og 3500 kilometer
  • 600 euro for øvrige flyvninger

Kompensasjonen halveres når du ved kansellering tilbys plass på en annen flyging til bestemmelsesstedet, og du ikke ankommer mer forsinket enn to timer ved reise under 1500 kilometer, tre timer på reiser mellom 1500 og 3500 kilometer og fire timer på lengre reiser.

Dersom de reise kanselleres, er det egen regler som gjelder avhenig av bl.a. hvor god tid du fikk vite om kanselleringen mm. Men send uansett din sak til oss !