Rettigheter ved forsinkelse

Forpleining/mat/overnatting :

Dersom flyet blir forsinket, kan du ha flere rettigheter.

Dersom flyet blir forsinket i forhold til planlagt avgangstid, skal flyselskapet tilby måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden, typisk her er 100-200 kr pr person.

For at du skal ha krav på forpleining, må forsinkelsen være:

  • 2 timer ved flyging opptil 1500 km.
  • 3 timer ved flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km.
  • 4 timer ved alle andre flyginger.

Dersom forsinkelsen medfører behov for overnatting, skal flyselskapet tilby hotellinnkvartering og dekke eventuelle transportkostnader mellom flyplassen og hotellet.

Krav på refusjon ved lange forsinkelser

Vente på forsinket fly
Har du ventet lenge på ditt forsinkede fly ?
Du kan ha krav på kompensasjon.

Blir forsinkelsen på 5 timer eller mer, kan du kreve refusjon av billettprisen for den del av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås på grunn av forsinkelsen.

Ønsker du å få refundert billettprisen, på grunnlag av forsinkelse som nevnt over, kan du også kreve å få dekket kostnad for returfly tilbake til avreisestedet.

Har du krav på kompensasjon ?

Ved forsinkelser på 3 timer eller mer, kan du ha krav på standardkompensasjon i tillegg til forpleining og eventuell refusjon som nevnt over.

Krav på standardkompensasjon gjelder uavhengig av om du har lidt økonomisk tap eller ikke.

Du har ikke krav på kompensasjon dersom årsaken til forsinkelsen er ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunne unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet. Teknisk feil er normalt ikke en ekstraordinær omstendighet. Men f.eks  virkelig dårlig vær, streik , terror, og uforutsette sikkerhetstiltak kan gjøre at flyselskapet ikke trenger å kompensere for forsinkelser.  Men i de fleste andre tilfeller kan du ha krav på standardkompensasjon. 
Følgende satser benyttes da :

  • 250 euro for alle flyginger opptil 1500 km.
  • 400 euro for alle flyginger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km.
  • 600 euro for alle øvrige flyginger.

Har du hatt større tap enn det som kan dekkes av standardkompensasjonen ? Da kan du også kreve erstatning for disse merkostnadene. Dette forutsetter at årsaken til forsinkelsen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av forsinkelsen.

Kravet om kompensasjon kan du selv rett rett til flyselskapet, eller du kan la oss gjøre dette for deg.