Når luftfartsmyndighetene la flyforbud på Boing Max 8 fly, hadde ikke flyselskapene med denne typen, deriblandt Norwegian, noe valg – Max 8 måtte settes på bakken.

Men spørsmålet blir da – hvis du booket en flygning på en rute hvor Max 8 var flyet som normalt flyr ruten – har du da krav på erstatning i henhold til EU 261.

Ved en vanlig forsinkelse – og hvis ankomst er mer enn to til fire timer forsinket – har passasjerer krav på erstatning, ifølge en EU-forordning. Avhengig av reiselengde er erstatningen på mellom 250 og 600 euro – mellom 2400 og 5800 kroner – per person. Se listen lengre ned for mer inforamsjon.

Dersom reisen blir forsinket grunnet Max-problemene, gir ikke Norwegian erstatning eller pengene tilbake:

– Denne situasjonen er utenfor selskapets kontroll og slik sett gjelder kun vanlig forpleining til de som må vente på avgang – for eksempel matkupong – og ikke standard EU-kompensasjon,


Informasjonsdirektør Sandaker-Nielsen, Norwegian

Hvorfor er det slik at man i dette tilfellet normalt ikke har rett på kompensasjon ? I utgangspunktet gir forsinkelser utenfor selskapets kontroll ikke rett til standard erstatning. Ekstremvær, streik og tilfeller som dette hvor Luftfartsmyndigheter innfører flyforbud, må sies å ligge utenfor flyselskapets kontroll, og derfor har man altså ikke rett til kompensasjon.

Hva har man da krav på i tilfellet med Max 8 -flygniger som blir kansellert? Man har krav på å få dekket ekstra kostnader som hotell og så videre. Hvis man mener forsinkelsen er urimelig lang, kan man likevel prøve saken både overfor Norwegian og eventuelt senere for Flyklagenemnda.

Et dansk selskap som hjelper til med erstatningssaker i forbindelse med flyforsinkelser, har nå uttalt at de vurderer å prøve saken for retten, for å få Boing til å betale kompensasjonen. Det høres bra ut å få prøvd dette, men vi må innrømme at vi ikke er alt for optimistiske når det gjelder at de skal betale ut EU-kompensasjonen til reisende som er forsinket – men vi skal følge saken med spenning.

  • Dersom flyet ditt ankommer siste destinasjon flere timer (normalt 3 timer) forsinket, har du ofte krav på erstatning.
  • Flyselskapene gir sjelden informasjon om det og passasjerene må be om erstatning i etterkant.
  • På flyreiser kortere enn 1500 kilometer: Mer enn to timer forsinket = 250 euro (2400 kroner) per person.
  • På flyreiser over 1500 kilometer: Mer enn tre timer forsinket =400 euro (3400 kroner) per person.
  • På flyreiser utenfor EU over 3500 kilometer: Mer enn fire timer forsinket = 600 euro (5800 kroner) per person.
  • Unntak: Skyldes forsinkelsene uvær eller andre forhold helt utenfor selskapets kontroll, kan retten til erstatning bortfalle. lese mer om slike unntak her: