Hvis flyet ble kansellert kan du ha rett til kompensasjon, men det er ikke sikkert.

Du har heller ikke krav på standardkompensasjon dersom:

 • Minst 14 dager før avreise blir informert om insillingen.
 • 7-13 dager før planlagt avreisetid blir informert om intstillingen og tilbys omruting slik at du kan reise høyst 2 timer før planlagt avgangstid og ankomme endelig bestemmelsessted senest 4 timer etter planlagt ankomsttid.
 • Mindre enn 7 dager før avreisetid blir informert om innstillingen og tilbys omruting slik at du kan reise høyst 1 time før planlagt avgangstid og ankomme endelig bestemmelsessted senest 2 timer etter planlagt ankomsttid.

En kansellering som medfører en forsinkelse på mellom 0 og 2 timer ved ankomst gir altså normalt ikke de berørte passasjerene rett til kompensasjon. 

Du kan ha rett til en kompensasjon på opptil 600 Euro (pr reisende) hvis flyavgangen ble kansellert uten at dette skyldtes «ekstraordinære omstendigheter» og kravene nevnt de neste avsnittene er oppfylt.

Kansellert fly – dine krav

Hvis man som flypassasjer opplever at flyet blir kansellert, har man valget mellom å få refundert billettprisen eller å få en ny billett til den opprinnelige destinasjonen ved første mulige anledning. 

I henhold til EU-forordning 261/2004 har man rett til nødvendige måltider, hotellovernatting, transport mellom hotell og flyplass, samt to telefonsamtaler (sistnevnte ofte ikke så aktuelt lenger). Dette skal tilbys uten kostnad for passasjerne.

Skulle man ikke få opplyst disse tilbudene ved en kansellering, og selv derfor får ekstrautgifter som følge av kanselleringen, kan man kreve å få disse utgifter refundert av flyselskapet. Ta vare på kvitteringer for slike ekstrautgifter, og søk gjerne via oss om å få dette refundert hos flyselskapet.

Selv om kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter, skal flyselskapet dekke disse utgiftene.

Dersom du har krav på standardkompensasjon, bestemmes beløpet ut fra følgende satser:

 • 250 euro for alle flyginger opptil 1500 km.
 • 400 euro for alle flyginger innenfor EU- og EØS-landene på mer enn 1500 km og for alle øvrige flyginger på mellom 1500 og 3500 km.
 • 600 euro for alle øvrige flyginger.

Hvis du tilbys plass på et annet fly, kan du fortsatt ha krav på kompensasjon. Standardkompensasjon reduseres med 50 prosent dersom det ikke er så stor forskjell mellom ny ankomsttid og ankomsttiden på flygingen du opprinnelig hadde.

Standardkompensasjonen reduseres hvis ny ankomsttid ikke er senere enn:   

 • 2 timer ved flygning opptil 1500 km.
 • 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km.
 • 4 timer for alle øvrige flygninger.

Er du usikker på hva som gjelder i ditt tilfelle – send oss gjerne en epost på post@forsinkelseserstatning.no , ring på 466 44 888 eller fyll ut søknadsskjemaet for erstatning her

Ekstraordinære omstendigher

I henhold til EU-forordning 261/2004 har flypassasjerer ikke rett til kompensasjon hvus kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter. Dette er omstendigheter som altså står utenfor flyselskapet sin kontroll, og som du selv med rimelige tiltak ikke klarer å unngå.
Dette inkluderer bl.a.

 • Ekstraordinære værforhold
 • Terror/militærkupp
 • Restriksjonen pålagt av flygeldere
 • Akutt sykdom eller illebefinnende blant passasjerene
 • Streik
 • Bird strike

Ved noen tilfeller kan flyselskaper prøve å bruke noen av disse grunnene for å ikke utbetale kompensasjon, bl.a. værforhold, uten at det kanskje kan beskrives som «ekstraordinære verforhold» – i slike tilfeller kan man velge å prøve å søke om kompensasjon allikevel.