Forsinket fly fra SAS ? Hva har du egentlig krav på?

Det kan du finne ut ved å lese denne korte artikkelen.

1. Når SAS er forsinket

Du har krav på forpleining når flyet er forsinket med 2–4 timer (avhengig av reiselengde).

Er flyet forsinket med mer enn tre timer, har man samme rett til standardkompensasjon som ved innstilte fly (se i avsnitt 2).

Hvis forsinkelsen er på fem timer eller mer, skal selskapet også tilby refusjon av billettprisen.

2. Når SAS er innstilte/kansellerte

Når SAS er kansellert skal de gi deg tre alternativer:

  • 1. refusjon,
  • 2. omruting så raskt som mulig eller
  • 3. omruting senere.

Velger du å få pengene tilbake, kan du ikke kreve at flyselskapet sørger for ombooking, mat og drikke. Ved de andre valgene, altså omruting nå eller senere, har du rett til å få dekket mat, drikke, overnatting (om nødvendig) og utgifter til telefonsamtaler.

Men mange lurer på – har man ikke rett på noe mer , kanskje økonomisk kompensasjon ? Det kan du ha, etter følgende takster :

  • 250 euro pr. passasjer for korte strekninger (opptil 1500 km).
  • 400 euro pr. reisende på de litt lengre strekningene innen Europa.
  • 600 euro for lange reiser (over 3500 km)

Søk enkelt om kompensasjon her

Disse pengene får du langt fra automatisk, det må søkes, og det forutsetter at SAS er enig i din søknad.

Du kan ha krav på opptil 600 euro

Hvis SAS ikke innvilger din søknad, kan Transportklagenemda kontaktes – flere saker går gjennom der og da må SAS allikevel betale deg.

Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent hvis man får tilbud om plass på et annet fly og ikke kommer frem mer enn 2–4 timer (avhengig av reiselengde) senere enn ved opprinnelig flyavgang.

3. Får jeg dekket mer enn flybilletten?

Ja, men da må dokumentasjon til. Du må dokmentere at du har tapt mer penger enn det standardkompenasasjonen ugjør . Det kan f.eks dreie seg om utgifter til leiebil, hotellrom, feriehus o.l.

4. Unntakstilfeller: Ekstremvær, streik og sikkerhet

Ekstremvær, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak, nevnes som eksempler på tilfeller hvor årsaken til innstillingen er «ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet». Da har man ikke rett på kompensasjon.

Før vi sender inn saken til SAS sjekker vi alltid om andre fly har tatt av/landet i samme periode som ditt fly – har de det, kan oftest ikke flyselskapet skjule seg bak «ekstraordinære omstendigheter»

Søk enkelt om kompensasjon her