Norwegian forsinket mer enn 3 timer ? Hva har du egentlig krav på? Det kan du finne ut ved å lese denne korte artikkelen.

1. Når flyet fra Norwegian blir innstilt

Skal selskapet gi deg tre alternativer: 1. refusjon, 2. omruting så raskt som mulig eller 3. omruting senere.

Velger du å få pengene tilbake, kan du ikke kreve at flyselskapet sørger for ombooking, mat og drikke. Ved de andre valgene, altså omruting nå eller senere, har du rett til å få dekket mat, drikke, overnatting (om nødvendig) og utgifter til telefonsamtaler (stort sett uaktuelt nå da)

Men mange lurer på – har man ikke rett på noe mer , kanskje økonomisk kompenasasjon ? Det kan du ha.

Du kan ha rett til en økonomisk kompensasjon etter EUs standardsatser. De er på 250 euro pr. passasjer for korte strekninger (opptil 1500 km) og 400 euro pr. reisende på de litt lengre strekningene innen Europa. Disse pengene får du langt fra automatisk, det må søkes, og det forutsetter at Norwegian er enig i din søknad. Vi opppfatter at de behandler sakene rettferdig, relativt raskt og oftest i henhold til gjeldende regelverk.

Hvisvi mener at Norwegian sin avgjørelse ikke er i tråd med EU261-regelverket, kan Transportklagenemda kontaktes – flere saker går gjennom der og da må Norwegian allikevel betale deg. Søk enkelt kompensasjon via oss.

Kompensasjonen kan reduseres med 50 prosent hvis man får tilbud om plass på et annet fly og ikke kommer frem mer enn 2–4 timer (avhengig av reiselengde) senere enn ved opprinnelig flyavgang.

2. Når Norwegian er forsinket, kanskje som følge av kansellering

Du har krav på forpleining når flyet er forsinket med 2–4 timer (avhengig av reiselengde).

Er flyet forsinket med mer enn tre timer, har man samme rett til standardkompensasjon som ved innstilte fly (se over).

Dersom forsinkelsen er på fem timer eller mer, skal selskapet også tilby refusjon av billettprisen for den delen av reisen som ikke er påbegynt, eller for hele turen hvis man ikke kommer seg frem som planlagt.

3. Får jeg dekket mer enn flybilletten?

Ja, men dokumentasjon må til. Du må doikmentere at du har tapt mer penger enn det standardkompenasasjonen ugjør . Det kan f.eks dreie seg om utgifter til leiebil, hotellrom, feriehus o.l. 

4. Unntakstilfeller: Ekstremvær, streik og sikkerhet

Ekstremvær, streik eller uforutsette sikkerhetstiltak, nevnes som eksempler på tilfeller hvor årsaken til innstillingen er «ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått, selv om alle rimelige tiltak var blitt truffet». Da har man ikke rett på kompensasjon.

Du har ikke krav på kompensasjon hvis du blir informert om innstillingen:

  • Senest 14 dager før avgang
  • Mellom 14 og 7 dager før avgang og samtidig tilbys ombooking slik at du kan reise maks 2 timer før opprinnelig planlagt avgangstid og være fremme senest 4 timer etter opprinnelig ankomsttid
  • Mindre enn 7 dager før avgang, forutsatt at man tilbys ombooking som innebærer at du kan reise maks 1 time før planlagt avgangstid og ankomme senest 2 timer etter planlagt tid.

Søk enkelt kompensasjon via oss via denne linken.

Kategorier: Rettigheter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *