Erstatning etter forsinket eller kansellert flyreise

For tiden tar vi dessverre ingen nye saker

Fyll ut søknadsskjemaet under og vi setter straks igang med din sak overfor flyselskapet det gjelder.

Vi sender deg en bekreftelsesepost når skjemaet er mottatt, og undersøker raskt hvilke opplysninger som ligger inn på flygningen du har oppgitt.

Såfremt opplysinger stemmer, oversender vi saken raskt til flyselskapet og du mottar da en epost som bekrefter dette.

Du vil motta kompensasjonen på din konto seneste 2 arbeidsdager etter vi har motatt beløpet fra flyselskapet, dersom vi vinne saken. Skulle flyselskapet nekte erstatning, koster vår saksbehandling dere ingenting.